A Literary Voyage Through Time

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਮੇ ਕਾ

ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਭ ਕੁਜ ਏਹਦੇ ਹੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਖ ਬਣਾਉਦੈ
ਲੱਖੋਂ ਕਰਦੈ ਕੱਖ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਜੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ
ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ
ਮਨ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਰਦਲ ਕਰਲੈ
ਮੱਤ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਭ ਕੁਜ ਏਹਦੇ ਹੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਨੀਤ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਰੱਖ ਨਾ ਮਾੜੀ
ਹਾਉਮੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਆੜੀ
ਮਾਲਕ ਰੱਖੂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹੀ
ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ
ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਦੱਖ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਭ ਕੁਜ ਏਹਦੇ ਹੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣਾ
ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣ ਨਾ ਸਿਆਣਾ
ਜੀਅ ਕੁਲਵਿੰਦਰਾ ਮੰਨਕੇ ਭਾਣਾ
ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਵੇ
ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ
ਸਭ ਕੁਜ ਏਹਦੇ ਹੱਥ ਨੀ ਜਿੰਦੇ...

You’ve successfully subscribed to Punjabi Sahit
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.