A Literary Voyage Through Time

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਮੇ ਕਾ

ਅਕਸਰ ਛੱਜ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ
ਛੱਜ ਪਾਕੇ ਛੰਡਣਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੱਸ
ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਭੰਡਣਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਆਦਤ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕੰਜੂਸਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ ਲਗਦੀ ਫਿਰ ਵੀ
ਟੁੱਟਿਆ ਫਿੱਡਾ ਗੰਢਣਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਕੁੱਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਕਤਾਂ
ਚੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਹਰਕਤਾਂ
ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਤਿੜਕਦਾ ਘਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਸੂਝ ਨਾਲ ਸੰਢਣਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਧਨੀ ਬੜੇ
ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਦਾਨ ਰੜੇ
ਕਿਧਰੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀ
ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਸੁਮੰਢਣਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਅੰਦਰੋੰ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਦਿਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਚਿਹਰਿਓਂ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰਾ
ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਵੰਡਣਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਏ

You’ve successfully subscribed to Punjabi Sahit
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.